• אנו מנהלים פרויקטים של יישומי בוט ופרויקטים של תשתיות.
 • אנו מגדירים פרויקט כשינוי כלשהו בסביבה הקיימת.
 • אנו מנהלים פרויקטים קטנים (משימות), כמו גם פרויקטים גדולים.

מנהל פרויקט

 • עינב ממנה מנהל פרויקטים מקצועי.
 • מנהל הפרויקט הוא נקודת הקשר היחידה של כל הצדדים.
 • מנהל הפרויקט מגדיר את היקף הפרויקט, יוצר ומעדכן את תוכנית הפרויקט ושולח עדכונים תקופתיים.

מטרות הפרויקט והיקף

 • הגדרת מטרות והיקף הפרויקט היא המפתח להצלחה.
 • מנהל הפרויקט מגדיר את היקף הפרויקט יחד עם בעלי עניין מרכזיים.
 • מנהל הפרויקט מבטיח שתקציב הפרויקט ינוהל, וכל העלויות מכוסות.

תכנית פרויקט

 • שמירה על תוכנית הפרויקט חשובה ביותר להצלחת הפרויקט.
 • בתוכנית הפרויקט אנו מגדירים משימות, פעילויות, תאריכים, תלות ומשאבים.
 • התוכנית משותפת עם כל בעלי העניין ובעלי המלון.
 • עדכונים ותזכורות נשלחים מעת לעת לפי הצורך.
 • תוכנית הפרויקט נבדקת בישיבות סטטוס הפרויקט.